ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Skip Navigation Links
Αρχική
ΠροσωπικόExpand Προσωπικό
Εργαστήρια
Εξοπλισμός
Νέα-ΑνακοινώσειςExpand Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία

Το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) ανήκει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό -Δήμητρα (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ) ο οποίος αποτελεί το φορέα έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λειτουργεί από το 1960 στη Σίνδο του Ν. Θεσσαλονίκης, με στόχους:

 • την εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών υψηλού επιπέδου

 • την παροχή υψηλής επιστημονικής αξίας υπηρεσιών

 • την παροχή επιστημονικής συμβουλής προς κάθε δημόσιο φορέα

 • τη διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα

Πεδία Έρευνας-Εφαρμογής

 • Προστασία και αειφορική διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων νερών
 • Δίκτυα παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υδατικών σωμάτων
 • Υδρομετρήσεις
 • Εφαρμογές μαθηματικής προσομοίωσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Αξιολόγηση κατάστασης υδατικών σωμάτων
 • Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων
 • Βελτιστοποίηση χρήσης του αρδευτικού νερού
 • Κατανάλωση νερού από τις καλλιέργειες, σχέσεις νερού-παραγωγής, ελλειματική άρδευση
 • Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία
 • Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων στην άρδευση
 • Αειφορική διαχείριση αρδευομένων εδαφών, βελτίωση υποβαθμισμένων εδαφών
 • Αξιοποίηση γεωθερμικών ρευστών στον αγροτικό τομέα
 • Εφαρμογές αντλιών θερμότητας στον αγροτικό τομέα
 • Έλεγχος αξιοπιστίας-λειτουργικότητας και ανάπτυξη εξοπλισμού και μεθόδων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων


e-mail: dir.LRI@nagref.gr   -   Τηλ.: 2310.798790, 2310.798144   -   FAX: 2310.796352   -   57400 Σίνδος - Θεσσαλονίκη