ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Skip Navigation Links
Αρχική
ΠροσωπικόExpand Προσωπικό
Εργαστήρια
Εξοπλισμός
Νέα-ΑνακοινώσειςExpand Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία

Εξοπλισμός μετρήσεων πεδίου

Το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων διαθέτει μεγάλο αριθμό οργάνων και συσκευών για μετρήσεις πεδίου. Ο εξοπλισμός αυτός εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε πειραματικούς αγρούς, μετρήσεις αγωγιμότητας-αλατότητας εδάφους, σε μετρήσεις των υπόγειων νερών και γεωθερμικών ρευστών, μετρήσεις κλιματικών παραμέτρων, μετρήσεις παροχής σε αρδευτικά κανάλια, ρέματα, ποταμούς, επιτόπου μετρήσεις ή/και καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων νερών, χημικές αναλύσεις στο πεδίο κλπ.

 • Μέτρηση εδαφικής υγρασίας, σημειακά ή σε προφίλ εδάφους, στιγμιαία ή συνεχόμενα (logging)  LRI phot gallery
  Click for Gallery
 • Εκτατική μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας χωρίς διατάραξη του εδάφους

 • Μέτρηση φωτοσκίασης (φυτοκάλυψης)-δείκτη φυλλικής επιφάνειας

 • Μέτρηση ροής χυμών

 • Συσκευές λήψης διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων εδάφους

 • Συσκευές μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό

 • Συσκευές μέτρησης διηθητικότητας

 • Σταθμήμετρα μέτρησης βάθους υπόγειας στάθμης

 • Ηλεκτρονικά (πιεζομετρικά) καταγραφικά σταθμήμετρα

 • Συσκευές λήψης δειγμάτων νερού από μεγάλα βάθη

 • Συσκευές φίλτρανσης δειγμάτων νερού στο πεδίο

 • Πολυπαραμετρικά όργανα μέτρησης παραμέτρων ποιότητας νερού σε επιφανειακά ή υπόγεια υδατικά σώματα, με δυνατότητα εγκατάστασης και καταγραφής μετρήσεων (logging)

 • Φορητές συσκευές μέτρησης φυσικών παραμέτρων νερού

 • Αυτόματος (προγραμματιζόμενος) δειγματολήπτης νερού

 • Φασματοφωτόμετρο για διενέργεια χημικών προσδιορισμών στο πεδίο

 • Σειρά μυλίσκων, διαφόρων μεγεθών για μέτρηση ταχύτητας ροής σε κανάλια, ρέματα, ποτάμια. Υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης από βαρούλκο με μέτρηση του μήκους κατάβασης της συσκευής

 • Μετεωρολογικοί σταθμοί (με διάφορους αισθητήρες και καταγραφικές συσκευές-logger)

 • Συσκευές γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS)

Εγκατεστημένος εξοπλισμός, βαρέα μηχανήματα, συνεργείο

 • Λυσίμετρα. Στις εγκαταστάσεις του ΙΕΒ υπάρχει εγκατεστημένος αριθμός λυσιμέτρων, διαφόρων τύπων (στραγγιστικά, υπόγειας στάθμης, ζυγιστικό)

 • Γεωργικά μηχανήματα.Το ΙΕΒ διαθέτει γεωργικό ελκυστήρα με διάφορα παρελκόμενα, καθώς και αυτοκινούμενο αρδευτικό σύστημα (καρούλι)

 • Συνεργείο. Στο συνεργείο του ΙΕΒ κατασκευάζονται διάφορες πρότυπες συσκευές, ή επισκευάζεται ο εξοπλισμός τουe-mail: dir.LRI@nagref.gr   -   Τηλ.: 2310.798790, 2310.798144   -   FAX: 2310.796352   -   57400 Σίνδος - Θεσσαλονίκη